02

Organisatie

Kunstgebouw maakt zichtbaar wat er is en stimuleert wat er kan zijn op het gebied van cultuuronderwijs in Zuid-Holland. Vanuit de Kunstgebouw|Academie dragen we bij aan de professionalisering van cultuuronderwijs bij basisscholen, gemeenten en cultuuraanbieders. Met Kijk|Kunst en Doe|Kunst bieden we basisscholen twee complete en samenhangende programma’s cultuuronderwijs. We vullen aan wat de school en de lokale culturele omgeving doen. Door naar kunst te kijken en door kunst te maken, leert een kind zichzelf en de wereld beter kennen. Daarom is ons doel het cultuuronderwijs op de Zuid-Hollandse basisscholen te versterken.

Hier vindt u ons beleidsplan 2017-2020.
Ons aanbod is gebaseerd op deze bronnen.
Kunstgebouw logo jpg 
Kunstgebouw hanteert de Governance Code Cultuur.

Samen met Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkest Projecten vormt Kunstgebouw de basisvoorziening cultuurparticipatie in Zuid-Holland.


Geschiedenis | Medewerkers | Raad van toezicht | Vacatures | Colofon