03

De toegevoegde waarde van de basisvoorziening cultuurparticipatie

 
SEOP, Popunie, Jeugdtheaterhuis en Kunstgebouw vormen samen de Zuid-Hollandse basisvoorziening cultuurparticipatie. Met de basisvoorziening cultuurparticipatie wordt een belangrijke maatschappelijke taak uitgevoerd. Als tweedelijns organisaties zorgen wij ervoor dat kinderen en jongeren in heel Zuid-Holland in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. In dit document informeren we de provincie Zuid-Holland over onze activiteiten van het afgelopen jaar en het positieve effect dat dankzij de basisvoorziening cultuurparticipatie wordt bereikt.
 
De toegevoegde waarde van de basisvoorziening cultuurparticipatie (pdf)
 pag4twbc2
pag5twbc