03

Brochure De Cultuur Loper - januari 2016

 
De Cultuur Loper is een instrument waarmee uw school in acht stappen cultuuronderwijs een vaste plek in het curriculum geeft die aansluit bij de onderwijsdoelen en de lespraktijk van alledag. U ontwikkelt een eigen visie op cultuuronderwijs en maakt keuzes die daarbij passen. Zo worden uw leerlingen optimaal gestimuleerd in hun culturele ontwikkeling. Uw school wordt hierin begeleid door een coach van Kunstgebouw.
 
Brochure De Cultuur Loper – januari 2016 (pdf)