03

Artikel Cadeau voor Nederland - Kunstzone - maart 2013

Interview met Elly Enis
 
Kunstgebouw ontwikkelt naast het reguliere aanbod ieder jaar een kunsteducatief lespakket dat aanhaakt bij een actualiteit. Elly Enis werkte tot eind 2012 bij Kunstgebouw en bedacht het lespakket Cadeau voor Nederland bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.

In dit artikel in Kunstzone vertelt zij hoe ze unieke verworvenheden als eenheid in diversiteit, goed burgerschap, recht op onderwijs en democratie vertaalde in aansprekende lessenseries voor het basisonderwijs.
Lees het artikel