01

Interview Margriet Gersie - Kunstzone - september 2014

Kijk|Kunst & Doe|Kunst
 
Janneke van Wijk van Kunstzone interviewde Margriet Gersie, directeur van Kunstgebouw, over het huidige beleid. Sinds 2013 richt Kunstgebouw zich alleen nog op het primair onderwijs.

"In de praktijk is het belangrijk hoe de directeur van een school over cultuureducatie denkt en in sommige gevallen is het bestuur heel bepalend. Wij kunnen van alles aanleveren maar uiteindelijk gaat het erom wat de school ermee doet."

Lees artikel (pdf)